Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Chat online 24/7!

Przygotowaliśmy wzór skargi na komornika, na podstawie historii związanej ze skargą na zaniżoną wycenę nieruchomości przez komornika. Skarga została złożona do Sądu Rejonowego, w związku z postępowaniem egzekucyjnym majątkowym dotyczącym dłużnika, który zaciągnął chwilówki. Nieuczciwe działania komornika wpłynęły na wartość nieruchomości oraz naruszyły prawa dłużnika.

W treści skargi na komornika, autor podnosi kilka kwestii związanych z nieprawidłową wyceną nieruchomości. Po pierwsze, komornik nie uwzględnił przepisów zawartych w art. 975 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z którym wycena nieruchomości powinna być dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. W wyniku tego, wartość nieruchomości została zaniżona, co prowadzi do niekorzystnych skutków finansowych dla dłużnika. Ponadto, komornik naruszył zasadę rzetelności postępowania wynikającą z art. 8 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co może prowadzić do sprzedaży nieruchomości za kwotę niższą niż jej rzeczywista wartość. Zaniżona wycena wpłynęła również na przebieg licytacji i narusza interesy zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Zobacz także: Skarga na komornika – 1000 przykładów

W świetle powyższych zarzutów, autor skargi domaga się przeprowadzenia nowej, prawidłowej wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wszczęcia postępowania kontrolnego w celu zbadania prawidłowości działań komornika. To ważne, aby być świadomym swoich praw i znać przepisy, gdyż tylko wówczas będziemy mogli właściwie bronić swoich interesów w sytuacjach takich jak ta.

Wzór skargi na komornika:

Sąd Rejonowy [miasto]

Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1

00-000 [miasto]

Data: [data]

Skarga na zaniżoną wycenę (opis i oszacowanie) nieruchomości przez komornika

Niniejszym składam skargę na zaniżoną wycenę (opis i oszacowanie) nieruchomości przeprowadzoną przez komornika [imię i nazwisko komornika] działającego przy Sądzie Rejonowym [miasto], w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawie o sygnaturze akt [sygnatura akt]. Przedmiotem niniejszej skargi jest egzekucja majątkowa, która została wszczęta w celu ściągnięcia długów wynikających z chwilówek zaciągniętych przez dłużnika [imię i nazwisko dłużnika]. Składając skargę, odwołuję się do przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaniżona wycena nieruchomości

Komornik [imię i nazwisko komornika] dokonał zaniżonej wyceny nieruchomości dłużnika, nie uwzględniając przepisów zawartych w art. 975 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że wycena nieruchomości powinna być dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. W konsekwencji, wartość nieruchomości została zaniżona, co prowadzi do niekorzystnych skutków finansowych dla dłużnika oraz naruszenia jego praw.

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 975 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Komornik [imię i nazwisko komornika] nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 975 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że wycena nieruchomości powinna być dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Tym samym, wycena nieruchomości, będąca podstawą do ustalenia wysokości licytacji, została przeprowadzona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Naruszenie zasady rzetelności postępowania

W wyniku zaniżonej wyceny nieruchomości, komornik [imię i nazwisko komornika] naruszył zasadę rzetelności postępowania wynikającą z art. 8 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Postępowanie egzekucyjne powinno być przeprowadzone w sposób, który nie narusza praw uczestników postępowania,w tym prawa dłużnika do uczciwej wyceny swojej nieruchomości. Zaniżona wycena może prowadzić do niekorzystnych skutków dla dłużnika, takich jak sprzedaż nieruchomości za kwotę niższą niż jej rzeczywista wartość, co z kolei może prowadzić do niewystarczającego pokrycia długów wynikających z chwilówek.

Wpływ zaniżonej wyceny na przebieg licytacji

Zaniżona wycena nieruchomości przez komornika [imię i nazwisko komornika] wpłynęła na przebieg licytacji, prowadząc do ustalenia zbyt niskiej ceny wywoławczej. W efekcie, dłużnik mógł stracić swoją nieruchomość za kwotę niższą niż jej rzeczywista wartość, co z kolei doprowadziło do niepełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Tym samym, zaniżona wycena narusza interesy zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Żądanie przeprowadzenia nowej, prawidłowej wyceny nieruchomości

W świetle powyższych zarzutów, zgodnie z art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego, żądam przeprowadzenia nowej, prawidłowej wyceny nieruchomości dłużnika przez rzeczoznawcę majątkowego. Nowa wycena powinna być dokonana z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz obowiązujących standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Żądanie wszczęcia postępowania kontrolnego

Wnoszę również o wszczęcie postępowania kontrolnego w celu zbadania prawidłowości działań komornika [imię i nazwisko komornika] w zakresie wyceny nieruchomości, a także weryfikacji, czy w innych sprawach egzekucyjnych dotyczących długów wynikających z chwilówek, komornik stosuje się do obowiązujących przepisów oraz czy nie narusza praw dłużników.

Wnioskuję o uwzględnienie niniejszej skargi oraz wydanie postanowienia nakazującego komornikowi [imię i nazwisko komornika] przeprowadzenie nowej, prawidłowej wyceny nieruchomości dłużnika. Dodatkowo, proszę o wszczęcie postępowania kontrolnego w celu zbadania prawidłowości działań komornika.

Z wyrazami szacunku,

[imię i nazwisko skarżącego]

[adres zamieszkania skarżącego]

[adres e-mail skarżącego]

[numer telefonu skarżącego]

Problem z komornikiem? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

20 letnie doświadczenie pomogło rozwiązać kilkaset ludzkich problemów. Pozbyć się długów i komorników. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z literą prawa.

Skontaktuj się

Al. Ks. Józefa Waląga 1/3 C,
83-000, Pruszcz Gdański

pomoc@stopkomornik.com

666 168 802

Oddłużanie Nieruchomości

Copyright 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Resize text-+=