Oddłużanie nieruchomości

Istotą takich działań jest stopniowe zmniejszanie wysokości zobowiązania dłużnika. Celem jest spłacenie długu oraz wygaśnięcie hipoteki. Warto dodać, że nie zawsze konieczne jest spłacenie zadłużenia w pełni. Ważne jest, aby po spłacie długu wykreślić obciążenie hipoteczne z księgi wieczystej.

Inną możliwością jest sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. Nawet jeśli właściciel nie spłacił jeszcze wszystkich zobowiązań, można sprzedać swoja nieruchomość. Zajmujemy się koordynacją wszystkich czynności prawnych – oczywiście sprzedaż mieszkania z kredytem lub komornikiem różni się od transakcji, których przedmiotem są nieruchomości niezadłużone.

Nieruchomością będącą przedmiotem egzekucji komorniczej właściciel może dysponować, sprzedać ją i zaspokoić wierzyciela. Transakcja taka przeprowadzona jest z udziałem wierzyciela lub komornika reprezentującego jego interesy oraz stron transakcji. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, jak bezpiecznie przeprowadzić taką transakcję z najlepszym skutkiem dla wszystkich stron.

Formularz kontaktowy