Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Chat online 24/7!

W jaki sposób komornik sprawdza moje konto bankowe?

Komornik posiada szerokie uprawnienia do zajmowania rachunków bankowych. Może dokonać zajęcia dowolnego rachunku w każdym komercyjnym banku w Polsce. Banki komercyjne, szczególnie te z kapitałem zagranicznym, mogą jednak czasami sprawić trudności komornikowi w lokalizacji kont dłużnika.

System Ognivo

System Ognivo, opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, od 2007 roku umożliwia szybką i bezpieczną komunikację między bankami a innymi uprawnionymi podmiotami, w tym komornikami. Ten elektroniczny system pozwala komornikowi na szybkie zlokalizowanie kont dłużnika w bankach poprzez przesyłanie zapytań do banków dotyczących konkretnych dłużników.

Zobacz: Revolut a upadłość konsumencka

Dokładny proces sprawdzania kont bankowych przez komornika obejmuje kilka kluczowych kroków i jest regulowany odpowiednimi przepisami prawnymi.

Proces sprawdzania konta bankowego przez komornika

  1. Identyfikacja kont bankowych: Komornik, wykorzystując numer PESEL dłużnika, korzysta z systemu OGNIVO do identyfikacji wszystkich kont bankowych dłużnika w polskich bankach.

  2. Zajęcie konta: Po zidentyfikowaniu kont bankowych, komornik może wydać postanowienie o zajęciu środków na tych kontach, co skutkuje zablokowaniem dostępu do nich przez dłużnika i przekazaniem środków na rachunek komornika.

  3. Dostęp do informacji o stanie konta: Komornik ma prawo sprawdzić stan konta bankowego dłużnika, aby ustalić, czy posiada on środki, które mogą zostać zablokowane lub zajęte na poczet długu. Komornik może uzyskać informacje o saldzie konta oraz o ewentualnych blokadach czy zajęciach nałożonych na konto. Nie ma jednak dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji czy historii konta.

  4. Wydanie nakazu zapłaty: Komornik może zająć nowe konto bankowe po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymał nakaz zapłaty. W tym czasie wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty i przekazać go do komornika, aby ten mógł wykonać swoje obowiązki.

  5. Ograniczenia dostępu do historii konta: Komornik musi wykazać, że wniosek o udostępnienie danych jest celowy i związany z prowadzoną egzekucją. Bank może odmówić udzielenia informacji tylko w przypadku, gdy wniosek komornika jest niecelowy.

  6. Procedura zajęcia konta: Trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. W pierwszej kolejności komornik występuje do banku o wydanie informacji o stanie rachunku dłużnika. Następnie, po uzyskaniu informacji, wystawia nakaz zajęcia rachunku bankowego i przekazuje go do banku. Bank ma obowiązek zrealizować nakaz w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Ochrona przed zajęciem komorniczym

Istnieją pewne metody ochrony środków przed zajęciem komorniczym:

  1. Konto socjalne: Chroni pewne środki, jak świadczenia socjalne czy alimenty, przed zajęciem.
  2. Konto za granicą: Zajęcie środków na zagranicznym koncie przez polskiego komornika jest niemożliwe.
  3. Konta w niektórych instytucjach finansowych: Instytucje takie jak Revolut czy Wise mogą oferować wyższy poziom prywatności finansowej, choć nie są całkowicie odporne na działania komornika.

Upadłość konsumencka jako rozwiązanie

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym mającym na celu oddłużenie poprzez likwidację majątku dłużnika i umorzenie części długu. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Proces ten obejmuje złożenie wniosku do sądu i, po jego pozytywnym rozpatrzeniu, wyznaczenie syndyka do zarządzania majątkiem dłużnika. Wymagana jest niewypłacalność dłużnika przez co najmniej trzy miesiące, a nie ma określonej minimalnej wartości zadłużenia do złożenia wniosku o upadłość.

Zadzwoń i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:
666 168 802

20 letnie doświadczenie pomogło rozwiązać kilkaset ludzkich problemów. Pozbyć się długów i komorników. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z literą prawa.

Skontaktuj się

Al. Ks. Józefa Waląga 1/3 C,
83-000, Pruszcz Gdański

pomoc@stopkomornik.com

666 168 802

Oddłużanie Nieruchomości

Copyright 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Resize text-+=