Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Chat online 24/7!

Mam komornika - co robić?

Konto rodzinne a komornik

W Polsce procedury windykacji długów są regulowane głównie przez Kodeks Postępowania Cywilnego z 1964 roku i zarządzane przez sądy oraz publicznych komorników.

Istnieją dwa podstawowe metody windykacji długów: polubowna (pozasądowa) oraz sądowa. W przypadku windykacji sądowej, wierzyciel może ubiegać się o tymczasowe zabezpieczenie majątku dłużnika, w tym rachunków bankowych, przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Procedury te mogą być inicjowane zarówno przeciwko osobom fizycznym, jak i prawnym, a także stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym i innym podmiotom działającym na rynku​​.

W większości stanów, aby komornik mógł uzyskać dostęp do rachunku bankowego dłużnika, potrzebna jest decyzja sądowa. Ustawa o Praktykach Windykacji Długów (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA) wymaga, aby komornicy dostarczali dłużnikowi list weryfikujący dług, dając mu 30-dniowy okres na zakwestionowanie długu. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, na przykład w przypadku długów federalnych, takich jak nieuregulowane pożyczki studenckie czy zaległe podatki, które mogą nie wymagać wyroku sądowego. Jeśli kredytodawca jest również bankiem, w którym dłużnik posiada konto, mogą istnieć warunki umowne pozwalające na pobranie środków bez orzeczenia sądowego​​.

Istotne jest, aby zrozumieć, że komornik nie może ingerować w rachunki bankowe, które nie są na nazwisko dłużnika. W przypadku wspólnych rachunków bankowych lub kont oszczędnościowych sposób, w jaki zostały one pierwotnie utworzone, może mieć duże znaczenie, w zależności od przepisów obowiązujących w danym stanie.

Podsumowując, windykacja długów w Polsce jest złożonym procesem, który wymaga zarówno znajomości przepisów prawa, jak i ostrożnego podejścia do zarządzania finansami, szczególnie w kontekście kont rodzinnych i ich ochrony przed działaniami komornika.

Zadzwoń i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:
666 168 802

20 letnie doświadczenie pomogło rozwiązać kilkaset ludzkich problemów. Pozbyć się długów i komorników. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z literą prawa.

Skontaktuj się

Al. Ks. Józefa Waląga 1/3 C,
83-000, Pruszcz Gdański

pomoc@stopkomornik.com

666 168 802

Oddłużanie Nieruchomości

Copyright 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Resize text-+=