Ochrona nieruchomości

Na początku pojawiają się problemy ze spłatą kredytu, spowodowane np. utratą dobrze płatnej pracy, bankructwem firmy, czasami chorobą…. Niestety, gdy nie ma z czego regulować rat i taki stan się przedłuża, to bank sprzedaje nasz dług firmie windykacyjnej lub funduszowi sekurytyzacyjnemu.
Następnie słyszymy takie informacje: zabezpieczeniem roszczeń jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości, więc jeśli Pan/Pani nie zapłaci, to będzie licytacja komornicza…

Nieruchomości to łakomy kąsek dla wierzycieli (bank, windykacja, US, ZUS, etc.) gdyż ciężko jest je schować, ale tych zagrożeń da się uniknąć.

W ramach tej usługi proponujemy:

  • anonimizację nieruchomości,
  • rozwiązania zapobiegające licytacjom komorniczym i zajęciu nieruchomości przez prokuraturę,
  • bezpieczne przeniesienie prawa własności nieruchomości,
  • optymalizację podatkową.

Formularz kontaktowy